Träna Iaido

I östersunds Budokai tränar man Iaido i samband med Jodon. Iaiträningen börjar efter man har tränat Jodo i en termin.

Vi får börja med att lära oss Seitei Iai och sedan går vi över till Muso Shinden Ryu.