Styrelsen

Styrelsen sammanträder 6-8 gånger per år.
Årsmötet väljer styrelsen, årsmötet brukar hållas i slutet av februari.

Styrelseledamöter

Ordförande: Bo Friberg

Kassör: Urban Westbye

Sekreterare: Bosse Ek

Vice Ordförande: Anders Norman

Styrelsesuppleant: Frida Wiklund

Sektionsansvariga

Karate: Michael Söderkvist; Suppleant: Johan Isberg

Budokidz: Anna Bjärtå; Suppleant: Kristina Tajani

Aikido: Kim Jonsson; Suppleant: Robert Modin

Jujutsu: Ola Sunding; Suppleant: Kent Edman

Jodo/Iaido: Tim Torfjäll ; Suppleant: Michael Sökderkvist.

Nyheter


Terminsavslut och gradering Karate

Gradering sker måndag den 29/5
Juniorer kl 18.00
Vuxna kl 19.00Aikido : Träningstider aikidon

Nu justerar vi schemat för denna termin:

Måndagar kl. 19: Träning för alla

Onsdagar kl. 19: Träning för alla (men detta måste bokas - meddela på måndagens pass eller till aikido@budokai.se senast på tisdagen att du vill träna på onsdagen)BudoKidz : Anmälan till Budokidz

Kölistan är nu öppen. Välkomna att söka. Vi stänger när vi når ca 100 barn.OBS! Nya terminsavgifter

Från och med höstterminen 2022 så har styrelsen beslutat att höja terminsavgifterna.BudoKidz : FAQ

Här är svar på de vanligaste frågorna som vi får till Budokidz...INVIGNING 5/10 2014

Några bilder från invigningen