Träningstider

P.g.a. pandemin har vi nya träningstider då vi vill sprida ut de tränande så mycket det går

Mon tränar tis & tors kl.18-19
Kyu tränar tis & tors kl.19.30-20.30


Tiderna nedan är våra ordinarie. Vi meddelar så snart dessa börjar gälla igen

Tisdagar

18.00-19.30 Nybörjare Mon ( juniorer)
Fortsättning Mon

18.00-19.30 Vuxna Nybörjare
Vuxna Gul/orange

19.15-21.00 Vuxna Grönt - Svart. Uppvärmning tillsammans med föregående grupps slutfys!

Torsdagar

18.00-19.30 Nybörjare Mon ( juniorer)
Fortsättning Mon

18.00-19.30 Vuxna Nybörjare
Vuxna Gul/orange

19.15-21.00 Vuxna Grönt - Svart. Uppvärmning tillsammans med föregående grupps slutfys!

Söndagar

18.00-19.30 Öppen dojo detta meddelas via FB grupp.

Träning för vuxna

Stilen Ju-jutsu Kai innehåller ett stort antal väl utvalda tekniker som fungerar som självförsvar när så krävs. Stilen innehåller även en del gamla tekniker för att bevara den ursprungliga ju-jutsutraditionen.

Ju-jutsu Kai kan tränas för att öka sin personliga säkerhet (självförsvar) eller som motionsform och för den som vill även som tävlingsform. Att träna Ju-jutsu Kai skall vara roligt och passa alla oavsett ambition, fysisk nivå eller ålder.

Träningen bygger på Budons viktigaste principer som grundas på respekt, disciplin, vilja och kunskap.

Träning för barn och ungdomar

För träning av barn och ungdomar i åldern 10-14 år har Svenska Ju-jutsuförbundet ett speciellt graderingssystem som kallas monsystemet. Teknikerna som ingår i monsystemet är valda efter Svenska Ju-jutsuförbundets etiska normer samt barns och ungdomars fysiska förmåga.

Träningen bygger på Budons viktigaste principer som grundas på respekt, disciplin, vilja och kunskap, samt en stor portion rörelseglädje.

Monsystemet skiljer sig från graderingssystemet för vuxna genom att det inte är optimerat för att vara ett funktionellt självförsvar. Därför förekommer inte slag- eller sparktekniker och dessutom utförs vissa ledbrytningar på ett sätt som inte riskerar att påverka växande individer.

Vid en övergång till Kyu-systemet så känns teknikerna mellan Mon och Kyu bekanta trots olika system. Det innebär att all den kunskap man fått tidigare nu sätts på prov med mer fysiska inslag, högre tempo och större tekniska krav.

Bältessystemet

Ju-jutsudräktens jacka hålls ihop av ett kraftigt bälte. Bältena har olika färger som markerar ju-jutsuutövarens kunskapsnivå. Det är t.ex. mycket viktigt att du i en obekant träningsgrupp känner till din träningspartners kunskapsnivå så att du inte använder för avancerade tekniker.

Bältessystemet delas in i tre delar, mongrader (ungdomsgrader), kyugrader (elevgrader) och dangrader (svartbältesgrader). Det finns sex mon och kyugrader och tio dangrader.

Ju-Jutsu Kai och självförsvar

Ju-jutsu Kai lämpar sig väl som självförsvar och inriktar sig därför på att ge medlemmarna en ökad kunskap om möjligheten att försvara sig mot fysiskt våld, samt att ge saklig information om de juridiska möjligheterna till nödvärn.

Självförsvar är allt du kan göra för att skydda och försvara dig mot alla typer av fysiska angrepp. I det svenska Ju-jutsusystemet ingår det många tekniker som är väl lämpade att använda i en självförsvarssituation. Användbara tekniker är bl.a. blockeringar, slag, sparkar, frigöringar, kast och nedläggningar med kontrollgrepp.

Dock är det viktigt att Ditt försvar står i rimlig proportion till det angrepp som Du blivit utsatt för.

Förutom dessa mer självförsvararbetonade tekniker finns det i systemet också en rad mer avancerade tekniker som bättre är lämpade för motionsform eller tävlingssituationer.

Samling, koncentration

Attack och försvar

Stryptag med armen bakifrån

Nedläggning.

Glädje

Kamratskap