Historik

Vill man spåra ju jutsu kais historiska rötter kan man söka dem inom modern judo (som i sin tur har sina rötter inom Kito ryu med sina kasttekniker och Tenjin Shintyu ryu med sina fasthållningstekniker).

Till rötterna hör också den ju –jutsu Viking Cronholm förde med sig från sina studier, den ju-jutsu Kurt Durewall lärt sig av Kiyose Nakae och vidareutvecklat till en egen stil samt Raymond Cocatres ju-jutsu, i sin tur inspirerad av Minoru Mochizuki. Till detta kan läggas Hans Gregers träning i judo, wado ryu karate och aikido.

Men det är inte fråga om nedärvda tekniker i exakt det utförande de haft. Teknikerna har modifierats och utvecklats genom Hans Gregers arbete med att utveckla självskyddssystem för kriminalvård, väktare och livvakter.

Den moderna ju-jutsun inom ju-jutsu kai är således ett ju-jutsu system som har hämtat tekniker från många håll och valt ut dem så att de är effektiva för ändamålet.

Därmed är ju-jutsu kai ett ”gendai ju-jutsu”, dvs. ett modernt och västerländskt självförsvarssystem i motsats till de japanska koryu-system, för vilka det är viktigast att bevara teknikerna oförändrade genom tiderna.

Förbundet Ju-Jutsu Kai

Ju-jutsu Kai etablerades 1970 i Svenska Budoförbundets regi och Ju-jutsu Kai har framförallt präglats av Hans Gregers mångåriga arbete med att utveckla och modifiera stilen för att skapa ett effektivt självförsvarssystem anpassat till svenska förhållanden.

Det första graderingssystemet presenterades 1971 av stilchef Hans Greger och därefter har flera revideringar skett. Sedan 1998 organiserar Svenska Ju-jutsuförbundet all verksamhet som är knuten till stilen Ju-jutsu Kai.

År 2000 påbörjades en omfattande revidering inom Ju-jutsu Kai. Revideringen och den nya systemboken var klar 2005 och ett helt nytt monsystem riktat till barn och ungdomar mellan 10 och 14 år presenterades 2006.

Ju-jutsu Kais tekniska koncept utvecklas kontinuerligt och man diskuterar fortlöpande teknikernas utförande och den tekniska utvecklingen för att Ju-jutsu Kai även fortsättningsvis ska kunna erbjuda ett självförsvarssystem av högsta internationella klass.