Om Budokidz

Budokidz är träning för barn som går i åk 1-4. Budo är ett samlingsnamn för japanska kampsporter och inom Östersunds Budokai tränar vi många olika stilar, som Karate, Jujutsu, Aikido, Jodo och Iaido. Oavsett vilken stil man tränar så har alla en gemensam grund att stå på där begreppen respekt, ansvar, vilja, självdisciplin och kunskap är centrala.

De här koncepten är de vi bygger träningen i Budokidz på, och genom olika övningar och lekar får barnen kunskap som ska ge en bra filosofisk värdegrund, en god gemenskap och en bra bas för fortsatt kampsport.

Under våren 2009 beslutade Östersunds Budokais styrelse att starta en barngrupp vilket resulterade i Budokidz första nybörjarintag hösten 2009. Kidzsystemet har utvecklats av erfarna instruktörer inom ÖBK och det fortsätter hela tiden att utvecklas.

Vi tänker oss ett successiv närmande till budon som kampsport. Systemet börjar med enkla grepp-, nedläggnings- och falltekniker och senare under utvecklingen, allteftersom barnen kommer upp på en högre nivå, introduceras mer offensiva tekniker som enkla slag och sparkar.

Barnen får lära sig grundtekniker från flera olika budoarter som syftar till att öva upp balans, styrka, smidighet och koordination. Vi lägger stort fokus på rörelseglädje i träningen.

Främst använder vi tekniker från Jujutsu och Karate, så att barnen har en bra bas att stå på om de senare vill flytta upp till barngrupperna som finns i respektive sektion. Många andra arter förekommer dock då våra instruktörer ofta har kunskap och erfarenhet inom flera olika grenar, så som Jodo, Iaido, Aikido, Kinesisk kampsport (kung fu), m m.

Gradering

Budokidz har ett system med åtta grader och fyra olika bälten. Förutsatt att man har deltagit på träningarna får man gradera varje termin. För varje år man tränar kan man gradera till ett nytt bälte. Man börjar med vitt bälte, sedan blir det gult, orange, grönt och om man tränar i fyra år kan man ta sitt blå bälte.