Träningstider

Måndag 17.30 - 18.30

Måndag 18.00 - 19.30 Vuxna (avanc)

Måndag 19.30 - 20.30 Vuxna (nybörjare)

Onsdag 17.30 - 18.30 Juniorer (årskurs 5-7)

Onsdag 18.00 - 19.30 Vuxna (avanc)

Onsdag 19.30 - 20.30 Vuxna (nybörjare)

Fredag 17.30 - 19.00 Vuxna (avanc) - Fys, Mits & Kumite