Ju-jutsu Kai - fysiskt, fartfyllt och fantastiskt kul!

Ju-jutsu är en gammal japansk självförsvarsart, som här i Sverige har anpassats till vårt samhälle och lagstiftning. Den moderna svenska ju-jutsun innehåller tekniker som är gjorda för nutida förhållanden med vår lagstiftning om nödvärn i grunden. Teknikerna är effektivt självförsvar samtidigt som de ger bättre fysisk och mental förmåga.

Stilen Ju-jutsu Kai är ett modernt "självförsvar med tradition och kvalitet" och har som inställning att ju-jutsu skall vara roligt. Ju-jutsu kai passar alla och är omväxlande, innehållsrikt och det erbjuder genomgående bra självförsvarsträning.

Ju-jutsu kai är samtidigt en allsidig motionsform, en traditionsrik budoart och en tuff kampsport med möjlighet till tävling för de som vill. Systemet bygger på ett antal centrala grundtekniker och därutöver ett brett utbud av olika tillämpningar.

Du behöver inte vara vig, snabb, stark eller smidig för att börja träna ju-jutsu. (Träningen kan däremot göra dig både vig, snabb, stark och smidig.)
https://vimeo.com/205204354

Träningen är individanpassad och alla tränar utefter sina egna förutsättningar oavsett ambition, fysisk nivå eller ålder. Killar och tjejer tränar tillsammans.
Träningen bygger på Budons viktigaste principer som grundas på respekt, disciplin, vilja och kunskap.

Vi delar in träningen i en ungdomsgrupp, 10-14 år, och en vuxengrupp, 15 år och uppåt. Vi delar därefter in träningsgrupperna beroende på vilken kunskapsnivå som uppnåtts.

För mer information se under fliken "Träning" och "Nybörjarinformation"

Nyheter


Ju-jutsu : Terminsstart Ht 2017

Städdag 1 september på em. Alla tränande och funktionärer välkomna.
Ordinarie träning fom den 5 september med nybörjarintag.
Öppethus med prova på dag söndag 10 sept kl 13-16. Alla över 12 åå välkomna.Gradering juni 2017

Riksgradering Uppsala maj 2017

Graderade avance juni -16