Jodons början

Samurajen Musô Gonnosuke Katsuyoshi (bilden nedan) levde i Japan under 1500 och 1600-talet. Enligt legenden gick Musô Gonnosuke till Edo (Tokyo) i slutet av 1500-talet (Keicho-eran). En dag kämpade han med den ökände samurajen Miyamoto Musashi. Gonnosouke märkte att han han hade mött sin överman när han inte kunde komma undan Musashi´s Juji-dome.

Denna teknik var hemligheten i Musashi´s Niten Ichi Ryû och innefattar en låsning av motståndarens vapen i en kryssformad blockering genom att använda både det korta och det långa svärdet tillsammans. Efter denna förlust vandrade Gonnusuke runt i Japan och studerade många olika kamparter.

En natt hade han en dröm där ett gudomligt väsen, i form av ett barn, som berättade "hur man når solarplexus med en rund stav". Gonnosuke behöll detta i minnet och skapade ett nytt vapen. En enkel rund stav som var ca 30 cm längre en ett standard svärd. Staven var ca 128 cm lång och ungefär 28 mm grov. I dag kallas den för Jo eller Tsue.

Gonnosuke utvecklade tekniker baserade på sin tidigare erfarenheter från andra vapen. Teknikerna kommer från Yari (spjutet), från Naginatan (stridslien), från Bo (den långa staven) och Tachi (svärdet). I och med detta så var Jojutsu grundat.

Legenden säger att Gonnosuke återvände till Musashi och besegrade honom genom att bryta hans Jujidome. Detta skall ha varit det enda nederlag som Musashi lidit.

Europeiska Jodofederationen

Jodo tränas över hela världen och vi är medlemmar i den Europeiska Jodo-federationen (EJF) som leds av Pascal Krieger från Schweiz.

EJF

Pascal Krieger och Shimizu Takaji tränar kenjutsu.