Om aikido

Aikido betyder kortfattat vägen till harmoni och man kan säga att Aikido är kampsporten som saknar kamp och tävling. Aikido är inte heller ett självförsvar även om det populärt brukas sägas så.

Istället för att hamna i en situation där man måste kämpa eller förlora och i värsta fall bli skadad så försöker vi finna en väg som försvårar eller förhindrar ett angrepp eller en konflikt.

För att finna detta arbetar man med både fysiska och mentala tekniker där man övar sig i att förstå relationer, både mellan människor och inom en själv. Att förstå hur min kropp bäst fungerar leder till harmoni och då kan man också hitta sin naturliga styrka och balans.

Denna kunskap leder även till att relatera sig till andra människor på andra sätt än kamp och tävling.

Genom att Aikidon fokuserar på avslappning, rytm och rörelsemönster spelar det mindre roll hur gammal eller hur vältränad man är. Oberoende om man är ung eller gammal, vältränad eller helt otränad så kan man hitta saker att ta med sig ut i livet.

Aikido i Östersund tillhör stilen Ki No Kenkyukai Internationale som drivs av Kenjiro Yoshigasaki Sensei. Vår stil betonar relationer, det som sammanför allt levande. Genom att arbeta med relationer kan man bemöta konflikter och aggressivitet med lugn och harmoni.