Vad är karate?

Mycket har sagts om ursprunget till karaten. Nämnas bör att idag existerar ett flertal olika stilar av denna japanska kampsport. De olika stilarna skiljer sig olika mycket åt men alla har några specifika särdrag. Vår stil kallas Kyokushin och är relativt ung.

När man tränar karate i dag i Sverige är det en idrott. Man tränar styrka, kondition, balans, koordination, koncentration, vighet mm. Det tävlas också i karate och då finns det huvudsakligen två sätt att tävla på. Det ena är fighting, dvs man slåss mot varandra. Den andra tävlingsformen är kata. Det är en uppvisning där man utför en serie tekniker.

Vissa stilar bygger på tekniker som är snabba och snärtiga. I andra stilar lär man ut tekniker som är mer tunga och hårda. Teknikerna i olika stilar liknar ofta varandra, men de utförs på lite olika sätt. Varje stil har sin egen filosofi.

Man tränar inte bara fysiskt utan också mentalt. Före och efter träningen har man en kort meditation som avskärmar träningspasset från de vardagliga problemen. Efter träningen känner man sig stärkt och redo att ta tag i dem igen. Att veta att man kan försvara sig själv ger en inre självsäkerhet som är väldigt skön att känna i vissa situationer.