4 februari 2024 - Vapendag

En dag där vi tränar m. vapnen Jo, staven, och Bokken, svärdet.

Tider:
10-12 Träning
12 - 13.30 Lunch
13.30 - 15.30 Träning

Ledare Robert Modin
Ingen avgift
---

26 maj 2024 - Terminsläger

Tider:
10-12 Träning
12-13.30 Lunch
13.30-15.30 Träning

Ledare Robert Modin
Ingen avgift för träning
100 kr för utförd gradering
---

Uppdaterad: 2024-01-07

Läger, klubbar mm inom Ki No Kenkyukai Association Internationale:
Ki No Kenkyukai Association Internationale


En film som summerar ett av våra vapenläger i våra gamla lokaler.